TECHNICKÁ VÝCHOVA - PRACOVNÍ ČINNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
Nvtvnost

 

 
 

Digitální učební materiály - DUMy pro 6. - 9. ročník

Digitální učební materiály, které jsme zpracovali v rámci projektu "Blíž k řemeslům a technickým oborům" na ZŠ a MŠ Tatenice jsou nyní k dispozici všem zájemcům o technickou výchovu.

Při tvorbě těchto materiálů jsme dbali na jejich širokou využitelnost. Přestože jsou vyhotoveny v programu ActivInspire pro interaktivní tabule Promethean, jejich použití je "univerzální".

V přehledu učebních materiálů najdete vždy jak originální soubor *.flipchart, tak i jejich exportovanou verzi *.pdf. Prezentace  si můžete z jejich původního formátu kdykoliv exportovat a tisknout.

Obr. - DUMy lze jednoduše vytisknout (např. 2x2 snímky na A4)          Obr. - DUMy lze jednoduše vytisknout (např. 2x2 snímky na A4)

Obr. - DUMy lze jednoduše vytisknout (např. 2x2 snímky na A4)

 

METODIKA, JAK S PREZENTACEMI (DUMy) PRACOVAT:

  • klasická projekce prostřednictvím PC na plátno nebo interaktivní tabuli

  • projekce na ploché TV v učebně technické výchovy připojené k PC nebo tabletu, kde zobrazíte soubory *.PDF

  • práce s žáky v počítačové učebně (prezentace obsahují zajímavé odkazy)

  • VYTISKNOUT prezentace, které pak slouží jako učební text spolu s pracovními listy.

Osvědčilo se nám:

  • absolvovat několik prvních hodin v učebně informatiky, rozdat žákům vytisknuté prezentace (vejde se 4-6 snímků na A4) - žáci si je vlepí do sešitu, vybarví, pracují s textem...

  • v digitální podobě na PC mohou s prezentací "interaktivně" pracovat - viz odkazy, úkoly aj.

  • po absolvování úvodní teorie jdeme s žáky do školní dílny, zde již mají k dispozici jen tisknuté verze prezentací a učitel prezentuje na velkoplošné TV

  • pro doplnění používáme starší řadu učebnic - viz. "Pohled do historie"

Potřebný software

Pro otevření prezentací formátu *.flipchart potřebujete software:

Download ActivInspire

www.activboard.cz

 

 

 

 
 

Mgr. Petr Vitásek, 2016-19 - kontakt - spolupracuje: prirodopis.eu - vyukovematerialy.eu - zs.tatenice.cz