TECHNICKÁ VÝCHOVA - PRACOVNÍ ČINNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
Nvtvnost

 

 
 

Inovace vyučovacího předmětu pracovní činnosti

Před zahájením samotné inovace vyučovacího předmětu PČ je dobré promyslet následující body a opovědět si na uvedené otázky:

A. Priority školy

• Co skutečně podporuje vedení školy v dlouhodobém horizontu?

• Kvalifikace – aprobovanost učitele technické výchovy?

• Materiální zázemí - prostory dílny, školní pozemky aj.?

• Finanční prostředky pro udržitelnost výuky i v budoucnu?

B. ŠVP

• Současný stav ŠVP a časová dotace předmětu PČ?

• Zvolit vhodné tematické okruhy dle RVP a zapracovat případné změny do ŠVP.

C. Vybavení

• Sestavení rozpočtu pro nákup vybavení dílen - ukázka níže...

• Pracovní pomůcky, technické vybavení (ruční nářadí, stroje apod.)

D. Materiál

• Prostředky na nákup technického a spotřebního materiálu, který budeme potřebovat.

Ukázka rozpočtu na nákup vybavení školních dílen

• Bez základního vybavení lze jen těžko realizovat kvalitní výuku Pč.

• Využijte finanční. prostředky k nákupu kvalitního vybavení z různých projektů.

vybavení dílny – rozpočet.xlsx

Pozn.: uvedený rozpočet předpokládá alespoň vybavení stávající učebny pracovními stoly.


Pokračovat na část - "UČEBNÍ PLÁN"

 

 
 

 

 

Mgr. Petr Vitásek, 2016-19 - kontakt - spolupracuje: prirodopis.eu - vyukovematerialy.eu - zs.tatenice.cz