TECHNICKÁ VÝCHOVA - PRACOVNÍ ČINNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE  
Nvtvnost

 

 
 

Učební plán včetně části ŠVP

Pro účely naší inovace jsme dle RVP do ŠVP zařadili následující tematické okruhy:

A. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

B. DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ

C. SVĚT PRÁCE - povinný

 

Navíc jsme po vzoru dřívějšího vzdělávacího programu zapracovali i téma "Elektrotechnika v domácnosti" - které najdete v současném tematickém okruhu "Provoz a údržba domácnosti". Ovšem tento celý okruh jsme do ŠVP nezapracovali!

Pozn.: dalším tematickým okruhům se na naší škole nevěnujeme.

 

Zjednodušený přehled učiva PČ na II. stupni ZŠ

6. roč.

(1 hod.)

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY;  DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ

Bezpečnost a hygiena práce

Základní pojmy v technice, plánování a organizace práce

- surovina, materiál, výrobek, výrobní postup, měření a kontrola

Technický výkres a technické zobrazování 1

- Základy technického kreslení

DŘEVO - technický materiál 1

- Obrábění dřeva 1 - PRÁCE NA VÝROBCÍCH

PLASTY - technický materiál

- Obrábění platů  - PRÁCE NA VÝROBCÍCH

Navrhování a design pomocí PC - Lego Designer

7. roč.

(1 hod.)

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

Bezpečnost a hygiena práce

Technický výkres a technické zobrazování 2

- Řez a průřez

DŘEVO - technický materiál 2

- Dřevařské deskové výrobky

- Obrábění dřeva 2 - PRÁCE NA VÝROBCÍCH

- Dřevoobráběcí stroje

KOMPOZITY - technický materiál 2

8. roč.

(1 hod.)

DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ - "ELEKTROTECHNIKA KOLEM NÁS"

Bezpečnost a hygiena práce

Elektrotechnika

- účinky el. energie, základní pojmy, výroba atd.

- návod, předloha, náčrt, plán, schémata el. zařízení a el. obvodů

- montáž a demontáž elektro-stavebnic

- elektrická instalace v domácnosti

- elektrické spotřebiče v domácnosti

- elektrické obvody

- el. zkoušení a zkoušečky

- výroba a rozvod el. energie

- alternativní zdroje el. energie

- el. dopravní prostředky

Navrhování a design pomocí PC v programu Sweet Home 3D

SVĚT PRÁCE

Svět práce

- trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, prac. prostředků aj.

- volba profesní

9. roč.

(1 hod.)

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY

Bezpečnost a hygiena práce

KOVY - technické materiály

- Základní vlastnosti kovů a jejich rozdělení

- Výroba a zpracování oceli, barevné kovy

- Obrábění kovů - PRÁCE NA VÝROBCÍCH

- Zpracování kovů - Spojovací materiály

SVĚT PRÁCE

Svět práce

- pracovní příležitosti

- hledání zaměstnání

- podnikání

Stáhnout jako soubor "prehled_uciva.pdf"   

Tematické plány včetně ŠVP pro jednotlivé ročníky jsou uvedeny v tabulce - viz výše.


Pokračovat na část - "Učební materiály"

 
 

 

 

Mgr. Petr Vitásek, 2016-19 - kontakt - spolupracuje: prirodopis.eu - vyukovematerialy.eu - zs.tatenice.cz